Přečtěte si, jak CK Freerideguides.cz s.r.o. zpracovává a ochraňuje vaše osobní údaje:

Vážení přátelé cestování, ať jste již v minulosti cestovali či se teprve chystáte cestovat s naší cestovní kanceláří, jste odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, poskytujete nám své osobní údaje. Na následujících řádcích se laskavě seznamte se zásadami ochrany a zpracování vašich osobních údajů, bez kterých bychom nemohli poskytovat naše služby.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Freerideguides.cz s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14
Praha 3, Žižkov Česká Republika, IČ 07233493 , DIČ CZ07233493 , zastoupená jednatelem Mgr. Ondřejem Zíkou.
Společnost CK Freerideguides.cz s.r.o. provozuje cestovní kancelář CK Freerideguides.cz. Jako správce vašich osobních údajů určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávané, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Uvádíme zde také zpracovatele, kteří nám se zpracováváním pomáhají.

Kontakt
V případě, že nás chcete kontaktovat v souvislosti se zpracováním vlastních osobních údajů, využijte výhradně prostředek elektronické komunikace, e-mailovou adresu info@experitour.cz.

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako zpracovatel vašich osobních údajů, splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.

Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování
Veškeré osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme v následujícím rozsahu a z uvedeného důvodu:

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Osobních údaje v rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, potřebujeme zpracovávat naprosto nezbytně k plnění smlouvy, abychom jednoznačně dokázali identifikovat osobu objednatele a jeho spolucestující.

Vedení účetnictví
V případě, že si u nás objednáte jakoukoliv službu, jsou vaše osobní údaje ze zákona také předmětem vytváření a evidence účetních dokladů.

Marketing

Vaše výše uvedené osobní údaje, pohlaví, doručitelnost či zobrazitelnost e-mailu, návštěvnost webové aplikace využíváme za účelem přímého oslovování klientů prostřednictvím rozesílky obchodních sdělení. Pokud jste naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu. Důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a akce pouze pro klienty zajímají. Činíme tak po dobu deseti let od posledního uskutečněného smluvního plnění.

Pokud nejste našimi klienty, zasíláme vám obchodní sdělení pouze na základě vašeho svobodného souhlasu provedeného registrací k odběru novinek prostřednictvím online registračního formuláře. Na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro remarketing a nebo cílení reklam na Facebooku. Tento souhlas poskytujete na dobru třech let a lze jej kdykoliv odvolat.
Nabídky třetích stran nezasíláme.

Foto a video dokumentace z uskutečněných zájezdů
Během poznávacích, pobytových zájezdů či jiných akcí pořádaných naší společností, můžeme pořizovat foto a video dokumentaci. Na tuto skutečnost budete vždy průvodcem či delegátem upozorněni. Tyto pořízené materiály následně využíváme ve vlastních propagačních materiálech, zejména pak na webové stránce a katalogu. U fotografií nikdy nenajdete konkrétní jména, pouze pokud se bude jednat referenci s vaším výslovným souhlasem. Pokud si nepřejete být na pořízených záznamech, kontaktujte nás na uvedené e-mailové adrese.

Předávání osobních údajů třetím stranám
Přímý přístup prostřednictvím informačního systému k vašim osobním údajům mají pouze naši zaměstnanci. Všichni byli důkladně proškoleni, jak s osobními údaji nakládat tak, aby nebyla porušena bezpečnost jejich uchovávání. Jsou navíc smluvně vázáni mlčenlivostí. Ačkoliv většinu zpracovatelské agendy zajišťujeme vlastními zdroji, i tak dochází k předávání osobních údajů třetím stranám, abychom mohli zajistit plynulost plnění našich služeb, a to v následujících konkrétních případech.

  • konkrétní ubytovací kapacity,
  • smluvní dopravci,
  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F,
  • Jitka Neprašová – vedení účetnictví,

Všichni naši zpracovatelé postupují při zpracování v souladu GDPR.
Pokud se rozhodneme pro změnu výše uvedených poskytovatelů či jejich rozšíření, zavazujeme se, že je budeme pečlivě vybírat s ohledem na to, aby zpracování osobních údajů bylo za každých okolností v souladu s GDPR.

Cookies
Naše webové stránky využívají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookies. Zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce pohybujete a z jaké stránky k nám přicházíte. Měření návštěvnosti a uzpůsobení zobrazení stránek konkrétnímu návštěvníkovi považujeme za náš oprávněný zájem a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Chceme tím dosáhnout neustále se zlepšující nabídky našich služeb. Používání cookies můžete zakázat ve svém webovém prohlížeči.

Předávání dat mimo EU
Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí pouze v případě zajištění smluvního plnění objednaného zájezdu mimo území EU. I zde klademe důraz na výběr smluvního zpracovatele s odpovídající úrovní ochrany zabezpečení osobních údajů. V ostatních případech k předávání osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou u nás v bezpečí, díky využívání moderních informačních technologií, které jsou v souladu s GDPR. Pro přístup do našich počítačů i softwarů používáme silná hesla a dodržujeme veškerá nám známá technická a organizační opatření, aby všechna námi spravována data byla v bezpečí, chráněná proti zneužití, zcizení, zničení či poškození. V případě jejich úniku a vysoké míře rizika jejich zneužití se zavazujeme, že budeme neprodleně informovat příslušný úřad. Všichni naši zaměstnanci a smluvní zpracovatelé jsou navíc vázaní přísnou mlčenlivostí a kodexem, který upravuje zásady pro správu osobních údajů.

Vaše práva
S novým nařízením Evropské komise máte práva vztahující se k osobním údajům, které jste nám poskytli ať už na základě svobodného souhlasu či zákonného zájmu. Mezi tato práva patří:

  • právo na informace – o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu veškeré osobní údaje zpracováváme. Právo naplňujeme právě tímto dokumentem. Pokud chcete vědět, jaké informace o Vás zpracováváme, kontaktujte nás a my vám do 30 dní poskytneme veškeré informace.
  • právo na doplnění či změnu – veškeré své osobní údaje můžete také pravidelně aktualizovat, doplňovat a měnit. Žádáme vás o součinnost v udržování vašich osobních údajů aktuálních. Prosíme, abyste nás při jakékoliv jejich změně informovali.
  • právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít na příklad odhlášením se ze zasílání obchodních sdělení. Nebo v případě, že vyvstane jakákoliv pochybnost, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s nařízením.
  • právo na přenositelnost – své osobní údaje, které o vás zpracováváme, můžete jednoduše přenést k jinému správci. Postup je shodný s tím, který platí v případě poskytnutí informací, jen s tím rozdílem, že formát informací bude strojově čitelný výstup.
  • právo být zapomenut – jak již název tohoto práva napovídá, jde o kompletní výmaz všech osobních informací, které o vás zpracováváme. Nezapomínejte však, že některé osobní údaje podléhají tzv. zákonné povinnosti o uchování. Na příklad nám zákon ukládá uchovávat veškeré vystavené daňové doklady po dobu deseti let. V takovém případě nejsme schopni zajistit kompletní výmaz okamžitě, ale až po uplynutí zákonné lhůty. Postupujeme pak podle skartačního protokolu daného naší interní směrnicí.